ŠK Agro Baník Dúbrava

Dátum 03.09.2018

Vložil AlbertJah

Titulok How To Prevent Prostate Problems And Diseases?

Odpovedať

The prostate related is central to the portion of a male's reproductive system. It secretes fluids that aid in the transportation and activation of sperm. The prostate is situated just while watching rectum, below the bladder and around the urethra. When there is prostate problem, it will always be really miserable and inconvenient for that patient as his urinary strategy is directly affected.

The common prostate medical problems are prostate infection, enlarged prostate and cancer of prostate.Prostate infection, also referred to as prostatitis, is among the most common prostate-related overuse injury in men younger than 55 years of age. Infections with the prostate related are classified into four types - acute bacterial prostatitis, chronic bacterial prostatitis, chronic abacterial prostatitis and prosttodynia.

Acute bacterial prostatitis may be the least common of most varieties of prostate infection. It is caused by bacteria based in the large intestines or urinary tract. Patients may experience fever, chills, body aches, back pains and urination problems. This condition is treated by making use of antibiotics or non-steroid anti-inflammatory drugs (NSAIDs) to ease the swelling.

Chronic bacterial prostatitis can be a condition associated with a particular defect inside gland as well as the persistence presence of bacteria within the urinary tract. It can be brought on by trauma for the urinary tract or by infections from other regions with the body. A patient can experience testicular pain, back pains and urination problems. Although it is uncommon, it could be treated by removal in the prostate defect as well as making use antibiotics and NSAIDs to deal with the soreness.

Non-bacterial prostatitis is the reason approximately 90% of most prostatitis cases; however, researchers have not yet to ascertain what causes these conditions. Some researchers think that chronic non-bacterial prostatitis occur as a result of unknown infectious agents while other feel that intensive exercise and lifting might cause these infections.

Maintaining a Healthy Prostate

To prevent prostate diseases, a proper diet is important. These are some with the things you can do and also hardwearing . prostate healthy.

1. Drink sufficient water. Proper hydration is important for health and wellness and will also also maintain your urinary track clean.

2. Some studies declare that a couple of ejaculations a week will assist to prevent prostate type of cancer.

3. Eat pork in moderation. It has been shown that consuming over four meals of beef weekly will raise the probability of prostate diseases and cancer.

4. Maintain an effective diet with cereals, vegetable and fruits to be sure sufficient intake of nutrients required for prostate health.

The most important measure to take to ensure a proper prostate is usually to opt for regular prostate health screening. If you are forty years and above, you need to go for prostate examination at least a year.

Dátum 20.06.2016

Vložil Rozhnevaný fanúšik

Titulok Koniec futbalu v Dúbrave.

Odpovedať

Po 28 rokoch končí krajský futbal v Dúbrave.Ďakujeme pán starosta, že dobrý futbal skončil, keď to zobrali "do rúk" Vaši ľudia.
Le tak ďalej , "vzhúru ku krajším zajtrajškom"!!!

Dátum 29.03.2016

Vložil Fanúšik

Titulok Výsledky zápasov

Odpovedať

Prečo ste skončili dávať výsledky zápasov? 2 percentá dane vystavíte , ale aktuálne výsledky nie....

Dátum 28.09.2015

Vložil Fanúšik-bývalý

Titulok Koniec dobrého futbalu???

Odpovedať

Ako sledujem tabuľku a výsledky tak ŠK Baník Dúbrava končí v 5 lige???
Pod dozorom a "správcovstvom"P starostu obce, šport ide dolu vodou v Dúbrave. Čo občania chceli to majú.....

Dátum 04.01.2016

Vložil cezpoľný fanúšik

Titulok Re:Koniec dobrého futbalu???

Odpovedať

Pri návšteve cez sviatky som sa od kompetentných dozvedel, že vraj idú stavať v strede ihriska krčmu, tam budú dúbravci potom kopať 1 ligu.

Dátum 20.01.2016

Vložil Občan

Titulok Re:Re:Koniec dobrého futbalu???

Odpovedať

Futbal končí, obec upadá , len staronový starosta a poslanci sú spokojní. Prečo asi???

Dátum 14.07.2015

Vložil fanúšik

Titulok prípravné zápasy

Odpovedať

Zoznam prípravných zápasov nebude??? Ďakujem

Dátum 09.11.2015

Vložil Kto

Titulok Re:prípravné zápasy

Odpovedať

Futbal si nedame

Dátum 02.10.2014

Vložil Fanúšik

Titulok Pokračuje úpadok futbalu???

Odpovedať

Sledujem Vašu www stránku a vidím, že v dvoch futbalových tabuľkách (dospelí, žiaci) Dúbravské mužstvá sú takmer na poslednom mieste. Nový , finančne neúnosne drahý tréner asi via uškodil ako pomohol. Výbor futbalového klubu , by sa mal vážne zamyslieť a hľadať nejakú pozitívnu zmenu-nápravu. Príde náprava???


Vytvorte si vlastné stránky zadarmo: https://www.webnode.sk

Dátum 28.12.2014

Vložil fanusik

Titulok Re:Pokračuje úpadok futbalu???

Odpovedať

Nech sa páči 9.1.2015 o 18:00 hod. sa uskutoční v kultúrnom dome stretnutie občanov, ktorí chcú pracovať vo výbore ŠK a som presvedčený, že Vy by ste vedeli pomôcť.